VEWIN Vereniging van Waterbedrijven in Nederland
RWS Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat Waterdienst
TZW Technologiezentrum Wasser
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
KWR KWR: kennisinstituut voor de watercyclus
HWL Het Waterlaboratorium
MIM Ministerie Infrastructuur en Milieu
EZ Ministerie Economische Zaken