De RIWA – Vereniging van Rivier­water­bedrijven – is 65 jaar geleden opgericht als samenwerkings­verband van Neder­landse waterleidingbedrijven, die op­per­vlaktewater gebruiken voor de bereiding van drinkwater. Sinds 2002 worden binnen de RIWA drie zelf­standige secties onderscheiden voor Rijn, Maas en Schelde, verenigd in een koepel. Elke sectie behartigt de drink­water­belangen in zijn stroomgebied: kwaliteitsontwikkeling, onder­zoek, rapportage, voorlichting en acties.

De RIWA-Koepel behartigt de algemene belangen van de rivierwaterbedrijven. RIWA-Rijn en RIWA-Maas voeren gezamen­lijk overleg met bijvoorbeeld Vewin (Vereniging van Waterbedrijven in Nederland) en over­heden in binnen- en buitenland.

De sectie RIWA-Rijn werkt samen met de Duitse, Zwitserse en Franse collega’s in de IAWR, de Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet. Deze koepel­organisatie, die in 1970 is op­gericht door RIWA, ARW (Arbeitsgemeinschaft Rhein-Wasserwerke) en AWBR (Arbeitsgemeinschaft Wasserwerke Bodensee-Rhein), dekt het gehele Rijnstroomgebied af.