26 August 2015

Aktionsbündnis Wasser Juni 2008Download
Download

[embeddoc url=“http://www.riwa-rijn.org/wp-content/uploads/2015/05/154_Stellingname_Mixing_zones_Deutsch.pdf“ viewer=“google“]

Schrijven aan de leden van het Europees Parlement inzake de 2e lezing van de KRW-Dochterrichtlijn Prioritaire Stoffen. Duits.