Schoon water door natuurlijke zuivering

RIWA streeft naar een kwaliteit van het oppervlaktewater dat een natuurlijke zuivering volstaat om daaruit onberispelijk drinkwater te bereiden.

Laatste nieuws

RIWA-Rijn participates in UN 2023 Water Conference in New York

20 maart 2023

The UN 2023 Water Conference will take place in New York on 22-24 March. RIWA-Rijn will participate in the conference. To help us out during this event, we invited students from the Technical University in Delft (studying wastewater treatment,...

Grafieken Hoofdstuk 1 Jaarrapport De Rijn 2021 nu ook in pdf beschikbaar

20 maart 2023

Alle grafieken uit hoofdstuk 1 ‘De kwaliteit van het Rijnwater in 2021’ van het Jaarrapport 2021 De Rijn zijn samengevoegd in een pdf en op onze website gepubliceerd. De concentraties van de stoffen zijn vergeleken met de streefwaarden uit...

ICBR publiceert gemeenschappelijk beoordelingssysteem voor het 30%-reductiedoel

09 december 2022

In het programma Rijn 2040, dat door de Rijnministersconferentie van 13 februari 2020 is vastgesteld, is vastgelegd dat ”de emissies van microverontreinigingen naar het water uit systemen voor de inzameling en behandeling van stedelijk afvalwater, industrie, MKB en landbouw,...