Nieuws

RIWA-Rijn verhuist naar KWR-gebouw

18 december 2023

RIWA-Rijn en KWR werken al lang regelmatig samen. Vanaf 2024 wordt dat nog gemakkelijker, omdat RIWA-Rijn naar het KWR-gebouw verhuist. Op vrijdag 15 december ondertekenden KWR-directeur Dragan Savić en RIWA-Rijn-directeur Gerard Stroomberg het huurcontract. KWR ‘Bridging science to practice’ is het motto van waterresearchinstituut KWR. De onderzoekers van KWR werken op het snijvlak van wetenschap, … Verder lezen “RIWA-Rijn verhuist naar KWR-gebouw”

RIWA-Rijn: Waterkwaliteit Rijn blijft achter bij doelstellingen

04 september 2023

Er moet meer gedaan worden om de waterkwaliteit van de Rijn te verbeteren. Daarvoor pleit RIWA-Rijn, het samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven die oppervlaktewater uit de Rijn gebruiken voor de bereiding van drinkwater, in haar jaarrapport 2022. Ook in 2022 werden weer tientallen stoffen in de Rijn aangetroffen in hogere concentraties dan de streefwaarden uit het European … Verder lezen “RIWA-Rijn: Waterkwaliteit Rijn blijft achter bij doelstellingen”

Schone drinkwaterbronnen: Een veel vergeten doel van de kaderrichtlijn water

11 mei 2023

Vanmiddag presenteert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Goed water goed geregeld’. Daarin wordt beschreven welke maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat Nederland in 2027 voldoet aan de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Wanneer Nederland de doelen niet haalt, is de kans groot dat Nederland te maken … Verder lezen “Schone drinkwaterbronnen: Een veel vergeten doel van de kaderrichtlijn water”