Nieuws

Nieuw RIWA-Rijn rapport: neemt de zuiveringsinspanning af?

14 januari 2020

We hebben een nieuw rapport uitgebracht: ‘Removal requirement and purification effort for the Dutch Rhine water from 2000-2018’ Kaderrichtlijn Water (KRW) artikel 7.3 stelt: “De lidstaten dragen zorg voor de nodige bescherming van de aangewezen waterlichamen met de bedoeling de achteruitgang van de kwaliteit daarvan te voorkomen, teneinde het niveau van zuivering dat voor de … Verder lezen “Nieuw RIWA-Rijn rapport: neemt de zuiveringsinspanning af?”

Persbericht van de Coalitie van het Europees Rivierenmemorandum

02 december 2019

Europese Coalitie van drinkwaterleveranciers eist behoud van de Kaderrichtlijn Water en intensivering van maatregelen voor drinkwaterbescherming De coalitie pleit voor de onbeperkte voortzetting van de Europese Kaderrichtlijn Water en voor de vaststelling van de criteria voor de bescherming van drinkwaterbronnen. Het doel moet zijn de preventieve bescherming van het water in stand te houden en … Verder lezen “Persbericht van de Coalitie van het Europees Rivierenmemorandum”

IAWR presenteert een 12-punten catalogus van maatregelen voor een duurzame drinkwatervoorziening

04 oktober 2019

Naarmate de klimaatverandering voortschrijdt, wordt het steeds duidelijker dat deze gepaard gaat met een watercrisis. Daarom moet de bescherming van de resterende watervoorraden vanaf nu de hoogste prioriteit krijgen, want alleen met schoon drinkwater zal er ook een toekomst zijn voor mens, economie en milieu. De IAWR heeft omvattende maatregelen geïdentificeerd waarmee de bescherming van … Verder lezen “IAWR presenteert een 12-punten catalogus van maatregelen voor een duurzame drinkwatervoorziening”