05 mei 2024

SETAC Europe in Sevilla

De SETAC Europe Annual Meeting is een jaarlijkse conferentie georganiseerd door de Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) Europe. Deze bijeenkomst brengt wetenschappers, beleidsmakers, industrieleiders en andere belanghebbenden samen die geïnteresseerd zijn in het begrijpen en aanpakken van milieu-uitdagingen. Tijdens de conferentie worden onderzoeksresultaten gepresenteerd, worden discussies gevoerd over actuele kwesties op het gebied van milieuwetenschap en -beleid, en worden netwerkmogelijkheden geboden voor professionals binnen dit vakgebied. De SETAC Europe Annual Meeting is een belangrijk evenement voor de uitwisseling van kennis en ideeën op het gebied van milieutoxicologie, ecotoxicologie en aanverwante disciplines.

 

Lees meer