Eau propre grâce à la purification naturelle

RIWA s’efforce d’obtenir une qualité d’eau de surface qu’une épuration naturelle suffit pour préparer une eau potable impeccable.

Nouvelles

‘Jaarrapport 2020 De Rijn’ nu ook in het Engels beschikbaar

11 oktober 2021

Het nieuwste RIWA-Rijn jaarrapport verscheen op 6 september in de bekende Nederlandse en Duitse versies. Maar ter gelegenheid van ons 70-jarig bestaan hebben we voor al onze Engelstalige collega’s en contacten in Europa en de rest van de wereld, voor het...

RIWA: stel strengere eisen aan moeilijk afbreekbare stoffen

06 september 2021

Terwijl in het milieu de concentratie van sommige ongewenste stoffen afneemt, komen nieuwe stoffen daarvoor in de plaats. Ook stoffen die al langer aan banden zijn gelegd, zoals PFOS en PFOA, worden nog jarenlang teruggevonden in het milieu omdat...

Na 70 jaar RIWA blijft beschermen van Rijn en Maas essentieel

15 juni 2021

Op 15 juni 2021 bestaat de Vereniging van Rivierwaterbedrijven RIWA 70 jaar. Op die datum in 1951 kwamen de directeuren van “vier grote rivierwaterbedrijven in Nederland” voor het eerst bij elkaar. Het doel was “om gezamenlijk het probleem van...