Eau propre grâce à la purification naturelle

RIWA s’efforce d’obtenir une qualité d’eau de surface qu’une épuration naturelle suffit pour préparer une eau potable impeccable.

Nouvelles

ICBR publiceert gemeenschappelijk beoordelingssysteem voor het 30%-reductiedoel

09 december 2022

In het programma Rijn 2040, dat door de Rijnministersconferentie van 13 februari 2020 is vastgesteld, is vastgelegd dat ”de emissies van microverontreinigingen naar het water uit systemen voor de inzameling en behandeling van stedelijk afvalwater, industrie, MKB en landbouw,...

Winnen van lithium in Duitsland niet zonder risico’s voor het milieu

17 oktober 2022

Het is terug te vinden op elk oplaadbaar apparaat, straks misschien ook overal in ons milieu en ook in de Rijn: lithium. Smartphones, laptops en elektrische auto’s werken niet zonder lithium in hun batterijen. Een wit metaal dat veel...

Rijn nog steeds belast met medicijnresten en industriële en huishoudelijke stoffen

25 september 2022

De drinkwaterbedrijven in Nederland leveren een grote inspanning om schoon en gezond drinkwater te leveren. Uitgangspunt hoort daarbij te zijn dat onze bron, de Rijn, vrij is van vervuilende stoffen. Uit onze jaarlijkse rapportage blijkt dit echter niet het...