13 februari 2020

16e Rijnministersconferentie in Amsterdam

Op 13 februari 2020 vindt in Amsterdam de 16e Rijnministersconferentie plaats. Het is een vervolg op de conferentie van Bazel in 2013. De conferentie zal worden voorgezeten door de Nederlandse minister van Milieu, Van Nieuwenhuizen. De milieuministers van de acht Rijnoeverstaten en de Europese Unie zijn hiervoor uitgenodigd. Met het aantreden van directeur Veronica Manfredi van het Directoraat-Generaal Milieu begin dit jaar, heeft de Europese Unie het voorzitterschap van de ICBR overgenomen.

Naast het opmaken van de balans van het programma “Rijn 2020”, dat nu ten einde loopt, staan kwesties als klimaatverandering (hoogwater/laagwater), de Rijn als leefgebied (vispasseerbaarheid) en waterkwaliteit (microverontreinigingen) op de agenda. Het nieuwe programma “Rijn 2040” zal worden aangenomen, waarin de verwachtingen en doelstellingen van toekomstige activiteiten ter bescherming van dit watersysteem voor de komende 20 jaar worden geformuleerd. De IAWR heeft dit proces in de aanloop naar de Rijnministersconferentie al op de voet gevolgd. De IAWR zal de belangen van de drinkwaterbedrijven behartigen, met name met betrekking tot de waterkwaliteit en de reductie van microverontreinigingen.

bron: https://nl.iawr.org/nieuws/

Ons RIWA-Rijn persbericht n.a.v. de Rijnministersconferentie vindt u hier.