05 mei 2021

Combineren van onderzoek en wetgeving voor water- en drinkwaterbescherming

Samen met Harrie Timmer van Vewin heeft André Bannink namens RIWA een artikel geschreven voor het Duitse vakblad Gas Wasserfach Wasser Abwasser over het combineren van wetenschap en wet- en regelgeving om drinkwaterbronnen te beschermen. Dit artikel staat in het aprilnummer en is in het Duits te verkrijgen via deze link: https://gwf-wasser.de/produkt/gemeinsame-anwendung-von-forschung-und-gesetzen-fuer-den-gewaesser-und-trinkwasserschutz/. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar. Dit artikel vormde de basis voor de presentatie die Harrie Timmer verzorgde op de derde workshop van het Umweltbundesamt over persistente, mobiele en toxische stoffen (PMT). Aan deze workshop, die werd gehouden op 25 en 26 maart 2021, namen 510 experts uit 32 landen deel.