02 december 2019

Persbericht van de Coalitie van het Europees Rivierenmemorandum

Europese Coalitie van drinkwaterleveranciers eist behoud van de Kaderrichtlijn Water en intensivering van maatregelen voor drinkwaterbescherming

De coalitie pleit voor de onbeperkte voortzetting van de Europese Kaderrichtlijn Water en voor de vaststelling van de criteria voor de bescherming van drinkwaterbronnen.

Het doel moet zijn de preventieve bescherming van het water in stand te houden en te versterken, zodat drinkwater ook in de toekomst met behulp van bijna-natuurlijke en duurzame behandelingsmethoden kan worden geleverd.

De coalitie vertegenwoordigt de behoefte aan schoon drinkwater van 188 miljoen inwoners uit 18 Europese landen die in de stroomgebieden van de Rijn, Donau, Elbe, Maas en Schelde wonen.

Het persbericht kan hier gedownload worden.

Het volledige document met hun standpunt is hier te downloaden in het Engels en in het Duits.