05 juni 2024

Fingerprint 2 Footprint: Naar een duurzamere Industrie en betere waterkwaliteit

In augustus 2023 ging het project ‘Fingerprint 2 Footprint’ van start, geleid door het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) en gefinancierd door TKI Energie en Industrie. Dit project, dat loopt tot 2027, heeft als doel de milieu-impact van de Nederlandse industrie te verminderen door gebruik te maken van geavanceerde meet- en analysetechnieken.

De Nederlandse industrie staat onder constante druk om hun energieverbruik te verminderen, circulair te worden en de uitstoot te beperken. Binnen dit kader spelen circulariteit, voorspellend onderhoud, emissiebewaking en procescontrole een cruciale rol. In het ‘Fingerprint 2 Footprint’ project worden chemische vingerafdrukmetingen (spectroscopie en spectrometrie) ingezet om nuttige informatie te verkrijgen die bijdraagt aan het verlagen van de milieuvoetafdruk, terwijl de proceseconomie en consistentie behouden blijven of zelfs verbeterd worden.

Het project volgt een tweeledige aanpak. Kennisinstituten ontwikkelen generieke digitale en analytische strategieën, die vervolgens worden gevalideerd en gedemonstreerd aan de hand van specifieke casestudies. Radboud University richt zich op de ontwikkeling van digitale en analytische technologieën, terwijl Wageningen University & Research (WUR) zich toelegt op het ondersteunen van procesoperators in het gebruik van vingerafdruktechnologieën.

Het ‘Fingerprint 2 Footprint’ project richt zich op vier doelen:

  1. Het kiezen van de beste meetmethode voor een bepaalde situatie.
  2. Het maken van eenvoudige meetprotocollen voor operators.
  3. Het verwerken van meetgegevens in bestaande systemen.
  4. Het verbeteren van procesconsistentie en duurzaamheid door middel van snelle en nauwkeurige acties op basis van meetgegevens.

Dit project is van grote waarde voor de bewaking van de waterkwaliteit in de Rijn. Samen met Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) en Rijkswaterstaat wordt een netwerkmodel ontwikkeld voor Rijnlocaties. Dit model helpt bij het opsporen van verschillen tussen jaren, het groeperen van stoffen met vergelijkbaar gedrag en het identificeren van vervuilingsbronnen.

Door de innovatieve aanpak van het ‘Fingerprint 2 Footprint’ project kunnen we niet alleen een duurzamere en efficiëntere industrie realiseren, maar ook bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit in de Rijn, wat essentieel is voor zowel het milieu als de volksgezondheid.

Meer informatie