19 juni 2024

ILT: betere bescherming waterkwaliteit noodzakelijk

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een signaalrapportage gepubliceerd waarin zij aangeeft dat betere bescherming van de waterkwaliteit noodzakelijk is. Zij stelt dat vergunningverlening, toezicht en handhaving te weinig grip hebben op emissies van probleemstoffen, waardoor het niet lukt om de waterkwaliteit voldoende te verbeteren.

De uitkomsten van dit rapport verrassen ons niet, RIWA-Rijn liet in september vorig jaar al zien dat de belasting van de Rijn een factor 4-5 boven de RIVM richtwaarde ligt. Recent heeft het RIVM geconstateerd dat de vervuiling van de Rijn veelal bovenstrooms van Lobith plaatsvindt. Dit geldt in het algemeen voor heel veel verontreinigende stoffen maar ook voor PFAS in het bijzonder. RIWA-Rijn is actief op zoek naar lozers en de betrokken overheden en spreekt hen hierop ook aan. Het valt ons daarbij op dat op het punt van vergunningverlening, toezicht en handhaving er nog veel te verbeteren valt bij onze oosterburen. Dit hebben we recent ook in de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn nog eens benoemd. RIWA-Rijn juicht het initiatief van de Nederlandse overheid om te streven naar een algemeen Europees PFAS verbod toe, maar tot dat zo ver is verdient de huidige lozingspraktijk in Duitsland en met name in Noordrijn-Westfalen onze bijzondere aandacht.

Bekijk hier het bericht van de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (VEWIN).

Lees de signaalrapportage van ILT