20 maart 2024

Nederlandse waterbedrijven roepen op tot samenwerking met nieuw kabinet

Op 18 maart presenteerden alle waterschappen en drinkwaterbedrijven het actieprogramma ‘Water in actie’. Hierin roepen zij het nieuwe kabinet op om samen te werken aan het beschermen van de (drink)watervoorraden en om te zorgen voor genoeg ruimte voor water.

Waar schoon drinkwater en droge voeten door veel Nederlanders worden gezien als vanzelfsprekendheden, staan deze ‘zekerheden’ onder druk. De opgaven rond waterbeschikbaarheid en de waterkwaliteit zijn groot. Dit betekent dat de drinkwaterbedrijven en de waterschappen niet in hun eentje de garantie kunnen geven dat er altijd voldoende, schoon water is in Nederland. Zo vragen zij een nieuw kabinet om in te zetten op een strengere bronaanpak met het oog op de waterkwaliteit.

Strenger
Een bronaanpak vanuit de gedachte ‘wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit’ is iets waar de waterschappen en drinkwaterbedrijven al jaren voor pleiten. Een strenger stoffenbeleid moet worden verankerd in wetgeving, waarbij wettelijke verboden op schadelijke stoffen worden ingezet als uiterste middel, om zo de volksgezondheid te beschermen.