06 juni 2024

PFAS: Een Uitdaging voor Waterbedrijven

PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) vormen een groeiende zorg voor waterbedrijven wereldwijd. Deze stoffen, bekend om hun water- en vetafstotende eigenschappen, worden gebruikt in een breed scala aan producten, van kookgerei tot waterafstotende kleding. Maar hun persistentie in het milieu en mogelijke gezondheidsrisico’s maken ze een uitdaging voor de waterkwaliteit.

De Britse organisatie CHEM Trust heeft een artikel gepubliceerd, getiteld “The PFAS Challenge for Water Companies”, dat de complexiteit beschrijft waarmee waterbedrijven te maken hebben bij het beheren van PFAS-verontreiniging. Deze stoffen breken nauwelijks af in het milieu en kunnen zich ophopen in waterbronnen, waardoor de zuivering van drinkwater bemoeilijkt wordt.

RIWA-Rijn zet zich in voor de bescherming van de Rijn als bron van drinkwater en is zich bewust van de risico’s die PFAS met zich meebrengen. Door nauwkeurige monitoring en analyse van waterkwaliteitsdata blijven we de situatie in de Rijn scherp in de gaten houden. Onze inspanningen zijn gericht op het identificeren van PFAS-hotspots en het evalueren van de effectiviteit van zuiveringsmaatregelen.

Het beheersen van PFAS-verontreiniging vraagt om een gecombineerde inspanning van beleidsmakers, industrie en waterbedrijven. Het is essentieel dat er strengere reguleringen komen en dat vervuilers verantwoordelijk worden gehouden voor de schoonmaak. Tegelijkertijd moeten waterbedrijven worden ondersteund met de nodige technologie en middelen om deze stoffen effectief uit het drinkwater te verwijderen.

Lees het volledige artikel van CHEM Trust voor een diepgaande analyse van de uitdagingen die PFAS met zich meebrengen voor waterbedrijven: The PFAS Challenge for Water Companies.

Het interview met Harrie Timmer, senior beleidsadviseur van VEWIN, de vereniging van alle drinkwaterbedrijven in Nederland, biedt waardevolle inzichten en aanbevelingen die ook relevant zijn voor onze inspanningen bij RIWA-Rijn om de waterkwaliteit te waarborgen.

CHEM Trust is een Britse non-profitorganisatie die zich richt op het beschermen van mens en milieu tegen schadelijke chemische stoffen. De organisatie werkt aan het verminderen van blootstelling aan giftige chemicaliën door middel van onderzoek, beleidsbeïnvloeding en publieke voorlichting. CHEM Trust streeft naar strengere regelgeving en betere controle op het gebruik van gevaarlijke stoffen in producten en industriële processen.