18 december 2023

RIWA-Rijn verhuist naar KWR-gebouw

Na jarenlang samen werken voor rivierwaterkwaliteit nu ook letterlijk dichter bij elkaar

RIWA-Rijn en KWR werken al lang regelmatig samen. Vanaf 2024 wordt dat nog gemakkelijker, omdat RIWA-Rijn naar het KWR-gebouw verhuist. Op vrijdag 15 december ondertekenden KWR-directeur Dragan Savić en RIWA-Rijn-directeur Gerard Stroomberg het huurcontract.

KWR

‘Bridging science to practice’ is het motto van waterresearchinstituut KWR. De onderzoekers van KWR werken op het snijvlak van wetenschap, bedrijfsleven en samenleving. Hun kracht schuilt in de vertaling van wetenschappelijke kennis naar toepasbare praktijkoplossingen voor eindgebruikers in de Nederlandse en internationale watersector. KWR heeft een stevige reputatie opgebouwd als innovatieversneller en internationale netwerkbouwer van topniveau. De tien Nederlandse waterbedrijven en het Belgische De Watergroep zijn aandeelhouders van KWR. In 2015 heeft KWR zijn intrek genomen in een nieuw, duurzaam gebouw, gebouwd op het terrein waar sinds 1973 (drink)wateronderzoek plaatsvindt.

Jarenlange samenwerking

RIWA-Rijn en KWR werken al jarenlang regelmatig samen, bijvoorbeeld binnen diverse onderzoeksprojecten uit het collectieve onderzoeksprogramma voor de watersector, het Bedrijfstakonderzoek voor de waterbedrijven BTO. Bovendien staat KWR RIWA-Rijn bij in de Expertgroep Waterkwaliteit Rijn en de IAWR-adviesraad. Ook hebben RIWA-Rijn en KWR samen de zuiveringsopgave-index ontwikkeld die RIWA-Rijn jaarlijks publiceert in zijn jaarrapport over de waterkwaliteit van de Rijn.

Voortaan nog gemakkelijker

Omdat het onderzoeksveld van RIWA-Rijn veel overlap heeft met dat van KWR, was het voor ons een logische en voor de hand liggende keuze om voor KWR te kiezen,” zegt de RIWA-Rijn-directeur. “Door letterlijk dichter bij elkaar te zitten, wordt de samenwerking nu nog gemakkelijker. In plaats van de telefoon, kunnen we nu regelmatig samen een kopje koffie pakken.” Ook KWR-directeur Savić is verheugd over de kansen die deze nieuwe nabijheid biedt.

 

KWR-directeur Dragan Savić en RIWA-Rijn-directeur Gerard Stroomberg ondertekenen het huurcontract