05 juni 2024

SETAC Europe 34e Jaarlijkse Bijeenkomst: het belang van feiten

Van 5 tot 9 mei 2024 vond in Sevilla, Spanje, de 34e jaarlijkse bijeenkomst van SETAC Europe plaats. Het thema van dit jaar was “Science-Based Solutions in Times of Crisis: Integrating Science and Policy for Environmental Challenges”. Deze bijeenkomst trok meer dan 3000 deelnemers en bood een breed scala aan interessante sessies en posterpresentaties.

Met in totaal 500 presentaties en 2300 posters was er voor iedereen iets te ontdekken. Een opvallende bijdrage kwam van RIWA-Rijn, die een poster presenteerde getiteld “Watch on the Rhine – RIWA-Rijn – Turning River Water Quality Data into a River of Quality Water Data”. Deze presentatie viel onder het thema “Science Communication: Reaching Outside of the Scientific Bubble” en richtte zich op hoe data van de Rijn wordt gebruikt om inzicht te geven in de waterkwaliteit.

De poster van RIWA-Rijn liet zien hoe de concentraties worden vergeleken met streefwaarden uit het European River Memorandum (ERM) en hoe de data zijn ingezet om de zuiveringsopgave-index te bepalen en het 30% reductiedoel te evalueren. De belangrijkste boodschap was dat besluitvorming gebaseerd moet zijn op feiten. Dit benadrukt het belang van het verzamelen, interpreteren, visualiseren en delen van kwaliteitsdata, vooral als het gaat om drinkwaterbronnen.

Betrouwbaar

Een andere interessante bijdrage op de SETAC bijeenkomst was de presentatie van de CREED methode. Deze methode biedt een kader voor het systematisch en transparant beoordelen van zowel de betrouwbaarheid als de relevantie van milieublootstellingsdatasets. Tijdens de bijeenkomst werd aangetoond dat een dataset van RIWA-Rijn over de aanwezigheid van hexa(methoxymethyl)melamine (HMMM) in Nederlandse oppervlaktewateren, na het aanvullen van ontbrekende informatie, als ‘bruikbaar zonder beperkingen’ werd beoordeeld op het zilveren niveau voor betrouwbaarheid.

De SETAC Europe 34e Jaarlijkse Bijeenkomst bood een platform voor waardevolle kennisuitwisseling en samenwerking tussen wetenschappers en beleidsmakers. Het evenement benadrukte de cruciale rol van wetenschappelijke gegevens in milieubesluitvorming en het belang van effectieve communicatie van deze gegevens aan een breder publiek.