21 december 2022

Grafieken uit hoofdstuk 1 van het Jaarrapport 2021

In deze PDF kunt u alle grafieken uit hoofdstuk 1 'De kwaliteit van het Rijnwater in 2021' van het Jaarrapport 2021 De Rijn vindenDownload