04 oktober 2019

IAWR 12-punten catalogus van maatregelen voor een duurzame drinkwatervoorziening

IAWR: Naarmate de klimaatverandering voortschrijdt, wordt het steeds duidelijker dat deze gepaard gaat met een watercrisis. Daarom moet de bescherming van de resterende watervoorraden vanaf nu de hoogste prioriteit krijgen, want alleen met schoon drinkwater zal er ook een toekomst zijn voor mens, economie en milieu. De IAWR heeft omvattende maatregelen geïdentificeerd waarmee de bescherming van onze centrale middelen van bestaan kan slagen, als de uitdaging die voor ons ligt onverwijld als een haalbare kans wordt gezien.Download