01 maart 2019

IAWR-standpunt over de Fitnesscheck van de KRW

Naar aanleiding van de EU-raadpleging voor een "Fitnesscheck" van de kaderrichtlijn water (KRW) heeft de IAWR een standpuntnota (in het Engels) gepresenteerd en aan de Europese Commissie toegezonden.

Samengevat: De kern van de verklaring is de voortzetting van de kaderrichtlijn water na 2027, waarbij prioriteit wordt gegeven aan het gebruik van waterbronnen voor de winning van drinkwater. Het doel van de IAWR is een waterkwaliteit te bereiken die het mogelijk maakt om drinkwater te produceren met behulp van natuurlijke zuiveringsprocessen. Om dit te bereiken moet de bescherming van de drinkwatervoorraden aanzienlijk worden verbeterd en de hoogste prioriteit krijgen. Daartoe worden verschillende maatregelen genoemd om de preventie, minimalisering/vermijding van verontreiniging aan de bron te versterken. Het roept ook op tot meer aandacht voor stoffen die relevant zijn voor de drinkwatervoorziening.Download