11 september 2018

Jaarrapport 2017 – De Rijn

In dit jaarrapport leest u alles over de kwaliteit van het water van de Rijn. Nieuw in dit rapport is de rapportage over de inname-locatie van Haringvliet. Daarnaast besteden we ook aandacht aan de ontheffingen die Nederlandse drinkwaterbedrijven nodig hebben om rivierwater in te mogen nemen wanneer de kwaliteit van het in te nemen water niet aan de signaleringsvoorwaarden voldoet. Als laatste rapporteren we jaarlijks over chloride; de lange meetreeks dateert uit 1875.Download