03 september 2024

3 september: publicatie jaarrapport 2023

Op dinsdag 3 september 2024 publiceert RIWA-Rijn het jaarrapport over 2023. Dit rapport beschrijft de waterkwaliteit van het Nederlandse deel van het Rijnstroomgebied in 2023 op de grensovergang bij Lobith en op de innamepunten bij Nieuwegein, Nieuwersluis en Andijk. We vergelijken de gemeten waarden met de streefwaarden in het European River Memorandum (ERM) en geven specifiek aandacht aan de stoffen die deze streefwaarden overschrijden. Daarnaast rapporteren we over de ontwikkeling van het vereiste niveau van zuivering voor de productie van drinkwater (KRW art 7.3) op deze locaties middels de zuiveringsopgave-index. Ook beoordelen we bij Lobith de emissiereducties die de Rijnministersconferentie in 2020 tot doel heeft gesteld in het werkplan 2040 van de ICBR.