01 november 2018

Nationaal Deltacongres 2018

Vindt plaats in de IJsselhallen in Zwolle.

Belangrijk thema is het tijdig aanpassen van Nederland aan klimaatverandering. Hoe bereiden we ons met het Deltaprogramma voor op een toekomst waarin een forse storm zoals begin dit jaar, de piekbuien in het voorjaar en de droogte in de zomer vaker voor kunnen komen? Hoe spelen we adaptief in op nieuwe ontwikkelingen en blijven we tegelijkertijd voortvarend verder werken aan de opgaven voor waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie? Wat doen we in de nabije en verre toekomst met signalen van een mogelijk versnelde zeespiegelstijging?

Sprekers zijn onder andere de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen, architect Reinier de Graaf, partner van het Office for Metropolitan Architecture (OMA), en journalist en auteur Tracy Metz.

’s Middags kunt u deelnemen aan parallelsessies over zeespiegelstijging, de toekomst van het riviersysteem, omgevingsvisies en het Deltaprogramma, over zoetwater en ruimtelijke adaptie en over de stap van stresstest naar risicodialoog.

https://www.deltacommissaris.nl/nationaaldeltacongres/negende-nationaal-deltacongres-2018