30 januari 2019

Nationaal Watersymposium 2019: Hoe krijgen we de keten waterdicht?

30 januari 2019, Amersfoort

 

Controleren, voorzien én voorkomen – Wij weten nog lang niet alles van stoffen in het water, en toch wil de overheid gedetailleerde meetgegevens verkrijgen. Hoe gaan we daarvoor zorgen? Bij wie liggen de verantwoordelijkheden in de keten van productontwikkelaar tot waterzuiveringsbedrijf? Daarover gaat het Nationaal Watersymposium 2019.

 

Zie voor meer informatie: http://www.skiw.nl/index.php/nieuws/149-nationaal-watersymposium-2019-hoe-krijgen-we-de-keten-waterdicht