Jaarrapport 2021 – De Rijn

In hoofdstuk 1 van dit jaarrapport worden de gemeten concentraties van parameters bij Lobith, Nieuwegein, Nieuwersluis en Andijk gerapporteerd en vergeleken met de streefwaarden uit het European River Memorandum (ERM). We geven ook een update over de ontwikkeling van het vereiste niveau van zuivering (KRW art 7.3) van het Rijnwater bij Lobith vanaf de invoering van de KRW in 2000.

 

De Rijnministersconferentie van 13 februari 2020 stelde zich tot doel om de emissies van microverontreinigingen uit stedelijk afvalwater, landbouw en industrie in 2040 met minstens 30% te verminderen ten opzichte van 2016-2018. In hoofdstuk 2 wordt de realisatie van het 30% reductiedoel beoordeeld op basis van de vracht van stoffen bij Lobith. Het geeft een eerste indruk van welke stoffen het reductiedoel lijken te gaan halen en voor welke stoffen extra inspanningen moeten worden gedaan.

 

Op 27 juli 2021 vond een tragisch ongeval plaats bij een afvalverwerkingscentrum van CURRENTA in Leverkusen-Bürrig. Bij de navolgende brand kwam een grote hoeveelheid bluswater vrij die niet volledig kon worden opgevangen en verwerkt. In hoofdstuk 3 gaan we in op de gevolgen van dit ongeluk op de drinkwatervoorziening in het Nederlandse deel van het Rijnstroomgebied.

 

Extra aandacht geven we dit jaar aan nieuwe stoffen in ons RIWA-Rijn meetprogramma bij Lobith, de Substances from Multiple Sources, en aan een nieuwe strengere norm voor bromaat in oppervlaktewater die het RIVM recent vaststelde. Verder kijken we opnieuw naar de noodzaak om de emissies van röntgencontrastmiddelen te verminderen en het handelingsperspectief dat er bestaat voor zorgprofessionals in de kliniek.

 

RIWA-2022-NL-Jaarrapport 2021 De Rijn v2