Des nouvelles

ICBR publiceert gemeenschappelijk beoordelingssysteem voor het 30%-reductiedoel

09 december 2022

In het programma Rijn 2040, dat door de Rijnministersconferentie van 13 februari 2020 is vastgesteld, is vastgelegd dat ”de emissies van microverontreinigingen naar het water uit systemen voor de inzameling en behandeling van stedelijk afvalwater, industrie, MKB en landbouw, in totaal met minstens 30% verminderd moeten worden ten opzichte van de periode 2016-2018 en consistent … Verder lezen “ICBR publiceert gemeenschappelijk beoordelingssysteem voor het 30%-reductiedoel”

Winnen van lithium in Duitsland niet zonder risico’s voor het milieu

17 oktober 2022

Het is terug te vinden op elk oplaadbaar apparaat, straks misschien ook overal in ons milieu en ook in de Rijn: lithium. Smartphones, laptops en elektrische auto’s werken niet zonder lithium in hun batterijen. Een wit metaal dat veel energie op kan slaan en tegelijk maar weinig weegt, ideaal voor mobiele toepassingen. Op dit moment … Verder lezen “Winnen van lithium in Duitsland niet zonder risico’s voor het milieu”

Rijn nog steeds belast met medicijnresten en industriële en huishoudelijke stoffen

25 september 2022

De drinkwaterbedrijven in Nederland leveren een grote inspanning om schoon en gezond drinkwater te leveren. Uitgangspunt hoort daarbij te zijn dat onze bron, de Rijn, vrij is van vervuilende stoffen. Uit onze jaarlijkse rapportage blijkt dit echter niet het geval te zijn, we zien zelfs dat de zuiveringsopgave nog steeds toeneemt. Dit terwijl de Europese … Verder lezen “Rijn nog steeds belast met medicijnresten en industriële en huishoudelijke stoffen”