RIWA-Rijn in podcast Deutschlandfunk over drinkwater

Onlangs heeft RIWA-Rijn meegewerkt aan een zesdelige podcast serie van Deutschlandfunk over drinkwater. In de aflevering over vervuiling van de Rijn met vooral PFAS komt directeur Gerard Stroomberg uitgebreid aan het woord. Over het belang van schoon Rijnwater voor de drinkwatervoorziening in Nederland en de noodzaak van wet- en regelgeving en Europese samenwerking om dat doel te bereiken.

Deutschlandfunk is een publieke radiozender in Duitsland die nationaal uitzendt via FM, DAB en internet. Het staat bekend om zijn hoogwaardige journalistiek en grondige verslaggeving.

Beluister de aflevering over de Rijn.

Bekijk hier het overzicht van alle afleveringen.

ILT: betere bescherming waterkwaliteit noodzakelijk

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een signaalrapportage gepubliceerd waarin zij aangeeft dat betere bescherming van de waterkwaliteit noodzakelijk is. Zij stelt dat vergunningverlening, toezicht en handhaving te weinig grip hebben op emissies van probleemstoffen, waardoor het niet lukt om de waterkwaliteit voldoende te verbeteren.

De uitkomsten van dit rapport verrassen ons niet, RIWA-Rijn liet in september vorig jaar al zien dat de belasting van de Rijn een factor 4-5 boven de RIVM richtwaarde ligt. Recent heeft het RIVM geconstateerd dat de vervuiling van de Rijn veelal bovenstrooms van Lobith plaatsvindt. Dit geldt in het algemeen voor heel veel verontreinigende stoffen maar ook voor PFAS in het bijzonder. RIWA-Rijn is actief op zoek naar lozers en de betrokken overheden en spreekt hen hierop ook aan. Het valt ons daarbij op dat op het punt van vergunningverlening, toezicht en handhaving er nog veel te verbeteren valt bij onze oosterburen. Dit hebben we recent ook in de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn nog eens benoemd. RIWA-Rijn juicht het initiatief van de Nederlandse overheid om te streven naar een algemeen Europees PFAS verbod toe, maar tot dat zo ver is verdient de huidige lozingspraktijk in Duitsland en met name in Noordrijn-Westfalen onze bijzondere aandacht.

Bekijk hier het bericht van de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (VEWIN).

Lees de signaalrapportage van ILT