04 maart 2020

Eindelijk concrete doelen voor de reductie van microverontreiniging in de Rijn

De concentraties microverontreiniging in de Rijn moeten de komende twintig jaar met minstens dertig procent afnemen. Dit hebben de ministers van de landen in het stroomgebied van de Rijn op 13 februari afgesproken tijdens de Rijnministersconferentie in Amsterdam. “Daar zijn we heel blij mee”, reageert Gerard Stroomberg, directeur van RIWA-Rijn.

Met de vaststelling van concrete, meetbare reductiedoelen geven de ministers gehoor aan een dringende oproep van IAWR, het samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven in het Rijnstroomgebied waar ook RIWA-Rijn deel van uitmaakt. Stroomberg: “Het kost steeds meer moeite om van rivierwater drinkwater te maken. Toen twintig jaar geleden het vorige Rijnprogramma tot stand kwam, hebben de landen alleen afgesproken dat de waterkwaliteit ‘beter’ moest. Zonder daar een percentage aan te hangen. In de praktijk is de waterkwaliteit er sindsdien feitelijk op achteruit gegaan. Vandaar dat wij ons hebben ingezet voor gekwantificeerde reductiedoelen, zodat we daar gericht op kunnen sturen. Die inspanningen zijn nu beloond.”

Gezamenlijke opgave

Om dertig procent reductie van de emissies van microverontreiniging naar de Rijn te halen, zijn maatregelen aan de bron nodig. Zoals betere lozingsvergunningen voor de industrie die rekening houden met de drinkwaterfunctie van de rivier, verbetering van de rioolwaterzuivering en het inzamelen van medicijnresten. “Het lukt bedrijven vaak goed om hun lozingen te beperken als ze zich bewust zijn van de impact daarvan”, zegt Stroomberg. “Ook zien we dat bijvoorbeeld ziekenhuizen en apothekers graag bereid zijn te helpen voorkomen dat medicijnresten via het toilet of de gootsteen in het oppervlaktewater terechtkomen. Het is een gezamenlijke opgave. Dertig procent is een ambitieuze doelstelling, maar met de juiste aanpak en betrokkenheid van alle partijen, is deze zeker haalbaar.”

Duitsland, Frankrijk, Italië, Liechenstein, Luxemburg, Oostenrijk, Nederland, Wallonië en Zwitserland maken samen deel uit van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR). Stroomberg: “We zien dat er binnen de ICBR nu een werkgroep wordt opgericht om de nieuwe afspraken uit te gaan werken en om te zetten in concrete acties. Dat die acties nodig zijn blijkt uit een recent onderzoek dat heeft gekeken naar de zuiveringsinspanning die drinkwaterbedrijven moeten leveren als ze de Rijn als bron gebruiken. Die is sinds de introductie van de Kaderrichtlijn Water in 2000 niet gedaald, terwijl dat wel de opgave was.”

———————————————————–

Link naar communiqué 16e Rijnministersconferentie

Link naar rapport Removal requirement and purification treatment effort for the Dutch Rhine water from 2000-2018