08 februari 2019

ICBR publiceert aanbevelingen om microverontreinigingen in de Rijn en zijn zijrivieren effectief te verminderen

De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) heeft aanbevelingen opgesteld hoe de landen in het Rijnstroomgebied de emissies van microverontreinigingen naar het water verder kunnen verminderen. Hierbij gaat het met name om reducties op de gebieden inzameling en behandeling van stedelijk afvalwater, landbouw, industrie en MKB.

De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) heeft aanbevelingen opgesteld hoe de landen in het Rijnstroomgebied de emissies van microverontreinigingen naar het water verder kunnen verminderen. Hierbij gaat het met name om reducties op de gebieden inzameling en behandeling van stedelijk afvalwater, landbouw, industrie en MKB.

In onze huidige maatschappij worden telkens nieuwe stoffen ontwikkeld en op de markt gebracht. De uitdaging vanuit de optiek van de waterkwaliteit is om hier grip op te krijgen. De ICBR houdt sinds ruim tien jaar zicht op de relevantie van verschillende microverontreinigingen en op de benaderingen die bestaan om deze watervervuiling te reduceren. De verontreinigingssituatie is duidelijk (zie ICBR-rapport 246) en er zijn verschillende reductiemogelijkheden.

Na de evaluatie van de nationale benaderingen heeft de ICBR gezamenlijke aanbevelingen voor de reductie van microverontreinigingen in de wateren van het Rijnstroomgebied vastgesteld. Daarbij wordt voor resten van geneesmiddelen, röntgencontrastmiddelen en andere stofgroepen de nadruk gelegd op systemen voor de inzameling en behandeling van stedelijk afvalwater, voor gewasbeschermingsmiddelen wordt er gekeken naar de landbouw en voor verschillende industriële chemicaliën naar industrie en MKB.

De ICBR-aanbevelingen zijn gepubliceerd in ICBR-rapport 253 op www.iksr.org.