03 februari 2020

Nieuwe RIWA-Rijn publicatie: ‘Ons Rijnwater’

Het nieuwste RIWA-Rijn magazine ‘Ons Rijnwater’ is een speciale editie naar aanleiding van de Rijnministersconferentie op 13 februari 2020 in Amsterdam. Via dit magazine willen we u informeren over recente ontwikkelingen die belangrijk zijn voor drinkwaterbedrijven die de Rijn gebruiken als bron voor het produceren van drinkwater.

De drinkwaterbedrijven komen aan het woord over het belang van de Rijn, we presenteren onze partners, onze zuiveringsopgave-index en de ketenaanpak medicijnresten. Tenslotte geven we een overzicht van rivier-relevante onderwerpen en activiteiten uit het afgelopen jaar.

“Wij nodigen onze politici uit om het drinkwaterbelang in het internationale overleg nog meer te ondersteunen, vooral bij het vergroten van de bewustwording en het benadrukken van het belang van schone rivieren. Want de Rijn moet gewoon schoner. Pak die handschoen samen op, en maak concrete controleerbare afspraken voor verbetering van de waterkwaliteit van de Rijn.”

Het magazine is hier te vinden.