Rijncommissie: Een nieuw inzicht in laagwater op de Rijn

In de eerste helft van de vorige eeuw waren laagwaterperiodes in de Rijn veel intensiever dan in de tweede helft: de afvoeren waren lager en de gebeurtenissen hielden langer aan. De perceptie dat laagwater nu vaker voorkomt dan vroeger, klopt niet. Wat wel is toegenomen, zijn de gevolgen voor watergebruikers, zoals bijvoorbeeld scheepvaart, energieproductie, industrie en landbouw. Omdat laagwater directe gevolgen heeft voor de waterkwaliteit, de ecologie en de gebruiksfuncties moet het in de toekomst wel gemonitord worden.

UBA en NGI analyseren onder REACH registreerde stoffen op PMT-criteria

Het Duitse Umwelt Bundesambt (UBA) en het Norwegian Geotechnical Institute (NGI) hebben zo’n 15.500 stoffen die zijn geregistreerd onder REACH geanalyseerd op persistentie, mobiliteit en toxiciteit. UBA had dit aangekondigd in een rapport over de bescherming van bronnen voor drinkwater dat eind 2017 verscheen (zie ook onze reactie daarop). Onder de stoffen die nader zijn bekeken bevinden zich bijvoorbeeld GenX, pyrazool, melamine, 1,4-dioxaan en acesulfaam.

Het UBA-rapport staat hier.

Het NGI-rapport staat hier.