ICBR publiceert gemeenschappelijk beoordelingssysteem voor het 30%-reductiedoel

In het programma Rijn 2040, dat door de Rijnministersconferentie van 13 februari 2020 is vastgesteld, is vastgelegd dat ”de emissies van microverontreinigingen naar het water uit systemen voor de inzameling en behandeling van stedelijk afvalwater, industrie, MKB en landbouw, in totaal met minstens 30% verminderd moeten worden ten opzichte van de periode 2016-2018 en consistent met een ambitie op langere termijn om de vervuiling in het gehele Rijnstroomgebied verder te verminderen.

Om de emissiereductie op gezette tijden kwantitatief te kunnen controleren en eventueel het reductiedoel te verhogen, heeft de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) de opdracht gekregen om een gemeenschappelijk beoordelingssysteem voor de reductie op deze drie gebieden te ontwikkelen.

In het op 6 december gepubliceerde ICBR-rapport nr 287 “Vermindering van microverontreinigingen in het Rijnstroomgebied – Monitoring en beoordelingssysteem” is de uitwerking van deze beoordelingssystematiek vastgelegd. Daarin is ook opgenomen op welke locaties in het Rijnstroomgebied er wordt beoordeeld en welke stoffen worden meegewogen. Aan het nu vastgelegde monitoring en beoordelingssysteem is, naast vele anderen, ook door RIWA-Rijn een bijdrage geleverd. Daarnaast heeft RIWA-Rijn aangeboden om voor de drinkwaterinname-locatie Nieuwegein de monitoring en beoordeling uit te voeren en te rapporteren.

Het ICBR-rapport kunt u hier downloaden:

https://www.iksr.org/nl/publieksvoorlichting/documenten/archief/rapporten/rapporten-en-brochures-afzonderlijk/287-vermindering-van-microverontreinigingen-in-het-rijnstroomgebied-monitoring-en-beoordelingssysteem

Winnen van lithium in Duitsland niet zonder risico’s voor het milieu

Het is terug te vinden op elk oplaadbaar apparaat, straks misschien ook overal in ons milieu en ook in de Rijn: lithium. Smartphones, laptops en elektrische auto’s werken niet zonder lithium in hun batterijen. Een wit metaal dat veel energie op kan slaan en tegelijk maar weinig weegt, ideaal voor mobiele toepassingen.

Op dit moment komt het meeste lithium dat we gebruiken uit Australië, Chili, Argentinië en Bolivia maar binnenkort ook uit Duitsland. In het Oberrheingraben-gebied dat tussen Bazel en Frankfurt ligt, komt vulkanisch grondwater dicht aan de oppervlakte. Het hete grondwater leent zich goed voor het winnen van geothermische energie, maar bevat ook hoge gehaltes aan lithium. Men verwacht vanaf 2025 per jaar 40.000 ton lithiumhydroxide te kunnen winnen, genoeg om 1 miljoen auto’s van een batterij te voorzien.

Op het eerste gezicht lijkt de situatie ideaal. De energie uit het hete lithiumrijke grondwater wordt gebruikt om het lithium te extraheren en het afgekoelde, lithiumarme water wordt weer terug de grond in gepompt. Op deze manier denkt men klimaatneutraal en zonder lozingen van restwater het lithium te kunnen winnen.

Lithiumkoorts geeft bewoners kopzorgen

De plannen worden echter niet door iedereen warm ontvangen. Veel bewoners in het gebied maken zich zorgen over de stabiliteit van de ondergrond. De ervaring leert dat geothermische winning soms ook gepaard gaan met meer en zwaardere aardbevingen. In enkele gevallen heeft men deze energiewinning moeten stilleggen. De vraag is dan ook wat gebeurt er als jaarlijks zo’n grote hoeveelheid lithium aan het grondwater wordt onttrokken.

Daarnaast zijn er ook andere zorgen. Naarmate meer lithium wordt gebruikt als nieuwe energiedrager zal er ook meer van in het milieu terecht komen. Op dit moment wordt slechts 5 tot 10 procent van het lithium in batterijen gerecycled en de kosten van recycling zijn hoog, vooral in verhouding tot de verwachtte kosten van het winnen van lithium uit grondwater.

Op het hoogtepunt van de cadmiumvervuiling van de Rijn in jaren zeventig werd er per jaar door de Duitse industrie 2200 ton cadmium verwerkt. Nu zullen we rekening moeten houden het twintigvoudige van die hoeveelheid. En hoewel lithium niet zo giftig is als cadmium, heeft het wel een toepassing als geneesmiddel bij bipolaire stoornis of clusterhoofdpijn, hebben we dus een goede reden om dat uit ons milieu en de rivier Rijn te houden.

Aanleiding: Lithiumförderung am Rhein: Zwischen Erdbebengefahr und Goldgräberstimmung | tagesschau.de