SETAC Europe 34e Jaarlijkse Bijeenkomst: het belang van feiten

Van 5 tot 9 mei 2024 vond in Sevilla, Spanje, de 34e jaarlijkse bijeenkomst van SETAC Europe plaats. Het thema van dit jaar was “Science-Based Solutions in Times of Crisis: Integrating Science and Policy for Environmental Challenges”. Deze bijeenkomst trok meer dan 3000 deelnemers en bood een breed scala aan interessante sessies en posterpresentaties.

Met in totaal 500 presentaties en 2300 posters was er voor iedereen iets te ontdekken. Een opvallende bijdrage kwam van RIWA-Rijn, die een poster presenteerde getiteld “Watch on the Rhine – RIWA-Rijn – Turning River Water Quality Data into a River of Quality Water Data”. Deze presentatie viel onder het thema “Science Communication: Reaching Outside of the Scientific Bubble” en richtte zich op hoe data van de Rijn wordt gebruikt om inzicht te geven in de waterkwaliteit.

De poster van RIWA-Rijn liet zien hoe de concentraties worden vergeleken met streefwaarden uit het European River Memorandum (ERM) en hoe de data zijn ingezet om de zuiveringsopgave-index te bepalen en het 30% reductiedoel te evalueren. De belangrijkste boodschap was dat besluitvorming gebaseerd moet zijn op feiten. Dit benadrukt het belang van het verzamelen, interpreteren, visualiseren en delen van kwaliteitsdata, vooral als het gaat om drinkwaterbronnen.

Betrouwbaar

Een andere interessante bijdrage op de SETAC bijeenkomst was de presentatie van de CREED methode. Deze methode biedt een kader voor het systematisch en transparant beoordelen van zowel de betrouwbaarheid als de relevantie van milieublootstellingsdatasets. Tijdens de bijeenkomst werd aangetoond dat een dataset van RIWA-Rijn over de aanwezigheid van hexa(methoxymethyl)melamine (HMMM) in Nederlandse oppervlaktewateren, na het aanvullen van ontbrekende informatie, als ‘bruikbaar zonder beperkingen’ werd beoordeeld op het zilveren niveau voor betrouwbaarheid.

De SETAC Europe 34e Jaarlijkse Bijeenkomst bood een platform voor waardevolle kennisuitwisseling en samenwerking tussen wetenschappers en beleidsmakers. Het evenement benadrukte de cruciale rol van wetenschappelijke gegevens in milieubesluitvorming en het belang van effectieve communicatie van deze gegevens aan een breder publiek.

Fingerprint 2 Footprint: Naar een duurzamere Industrie en betere waterkwaliteit

In augustus 2023 ging het project ‘Fingerprint 2 Footprint’ van start, geleid door het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) en gefinancierd door TKI Energie en Industrie. Dit project, dat loopt tot 2027, heeft als doel de milieu-impact van de Nederlandse industrie te verminderen door gebruik te maken van geavanceerde meet- en analysetechnieken.

De Nederlandse industrie staat onder constante druk om hun energieverbruik te verminderen, circulair te worden en de uitstoot te beperken. Binnen dit kader spelen circulariteit, voorspellend onderhoud, emissiebewaking en procescontrole een cruciale rol. In het ‘Fingerprint 2 Footprint’ project worden chemische vingerafdrukmetingen (spectroscopie en spectrometrie) ingezet om nuttige informatie te verkrijgen die bijdraagt aan het verlagen van de milieuvoetafdruk, terwijl de proceseconomie en consistentie behouden blijven of zelfs verbeterd worden.

Het project volgt een tweeledige aanpak. Kennisinstituten ontwikkelen generieke digitale en analytische strategieën, die vervolgens worden gevalideerd en gedemonstreerd aan de hand van specifieke casestudies. Radboud University richt zich op de ontwikkeling van digitale en analytische technologieën, terwijl Wageningen University & Research (WUR) zich toelegt op het ondersteunen van procesoperators in het gebruik van vingerafdruktechnologieën.

Het ‘Fingerprint 2 Footprint’ project richt zich op vier doelen:

  1. Het kiezen van de beste meetmethode voor een bepaalde situatie.
  2. Het maken van eenvoudige meetprotocollen voor operators.
  3. Het verwerken van meetgegevens in bestaande systemen.
  4. Het verbeteren van procesconsistentie en duurzaamheid door middel van snelle en nauwkeurige acties op basis van meetgegevens.

Dit project is van grote waarde voor de bewaking van de waterkwaliteit in de Rijn. Samen met Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) en Rijkswaterstaat wordt een netwerkmodel ontwikkeld voor Rijnlocaties. Dit model helpt bij het opsporen van verschillen tussen jaren, het groeperen van stoffen met vergelijkbaar gedrag en het identificeren van vervuilingsbronnen.

Door de innovatieve aanpak van het ‘Fingerprint 2 Footprint’ project kunnen we niet alleen een duurzamere en efficiëntere industrie realiseren, maar ook bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit in de Rijn, wat essentieel is voor zowel het milieu als de volksgezondheid.

Meer informatie