17 juni 2022

Zwemmer onderweg naar Nederland, maar Rijn is levensgevaarlijk

De Duitser Joseph Hess (34) gaat in 25 dagen van Zwitserland naar Hoek van Holland zwemmen. Hij wil in een recordtijd van de bron van de Rijn (Tomameer) naar de monding van de Rijn (Noordzee) zwemmen. Hij vraagt daarbij aandacht voor de waterkwaliteit van de Rijn. De Rijn is echter geen zwemwater en het is er levensgevaarlijk.

Allereerst loopt de zwemmer in de Rijn gezondheidsrisico’s op. Er zitten namelijk vele bacteriën in die via rioolwaterzuiveringsinstallaties of via vogelpoep in de rivier terechtkomen. De Rijn is niet meer zo vies dat je er niet meer in kunt zwemmen, maar slim is het niet. Hess is pas net onderweg vanuit Zwitserland en heeft na drie dagen al een darminfectie opgelopen. Dat is niet verrassend.

Verder maakt de drukke scheepvaart dat zwemmen in de Rijn levensgevaarlijk is. Vooral bij lage waterstanden, wanneer er minder ruimte is op de rivier, is het er niet veilig voor een zwemmer. Het is daarom onverstandig om daar te zwemmen.

Het is heel goed dat Hess een onderzoek doet naar de waterkwaliteit van de Rijn. Dit soort onderzoek helpt de vervuilingsbronnen in de rivier sneller te vinden. Dichter bij een lozingspunt zijn concentraties bijvoorbeeld het hoogst en heb je de meeste kans om nieuwe verontreinigingen vroegtijdig op te sporen. Wel is het belangrijk dat Hess lozingspunten van grote chemische industrieën vermijdt, omdat we nog wel eens onaangenaam verrast worden door onbedoelde of onopgemerkte lozingen.

Sinds 2020 komen we steeds meer stoffen in de Rijn tegen, in steeds hogere concentraties, die meer inspanning kosten om schoon en gezond drinkwater van te maken. Betere afvalwaterzuiveringen door het invoeren van een extra zuiveringstap in rioolwaterzuiveringen en strengere vergunningverlening voor industriële lozers zijn daarom nodig om deze trend te keren.

Hess is op 11 juni met zijn zwemtocht begonnen in Zwitserland. Op 30 juni bereikt hij Nederland, en op 4 juli eindigt zijn tocht in de Noordzee.

 

Aanleiding: WOS.nl – Extreem! Joseph zwemt in 25 dagen van Zwitserland naar Hoek van Holland