Nieuws

Nieuwe RIWA-Rijn publicatie: ‘Ons Rijnwater’

03 februari 2020

Het nieuwste RIWA-Rijn magazine ‘Ons Rijnwater’ is een speciale editie naar aanleiding van de Rijnministersconferentie op 13 februari 2020 in Amsterdam. Via dit magazine willen we u informeren over recente ontwikkelingen die belangrijk zijn voor drinkwaterbedrijven die de Rijn gebruiken als bron voor het produceren van drinkwater. De drinkwaterbedrijven komen aan het woord over het … Verder lezen “Nieuwe RIWA-Rijn publicatie: ‘Ons Rijnwater’”

Nieuw RIWA-Rijn rapport: neemt de zuiveringsinspanning af?

14 januari 2020

We hebben een nieuw rapport uitgebracht: ‘Removal requirement and purification effort for the Dutch Rhine water from 2000-2018’ Kaderrichtlijn Water (KRW) artikel 7.3 stelt: “De lidstaten dragen zorg voor de nodige bescherming van de aangewezen waterlichamen met de bedoeling de achteruitgang van de kwaliteit daarvan te voorkomen, teneinde het niveau van zuivering dat voor de … Verder lezen “Nieuw RIWA-Rijn rapport: neemt de zuiveringsinspanning af?”

Persbericht van de Coalitie van het Europees Rivierenmemorandum

02 december 2019

Europese Coalitie van drinkwaterleveranciers eist behoud van de Kaderrichtlijn Water en intensivering van maatregelen voor drinkwaterbescherming De coalitie pleit voor de onbeperkte voortzetting van de Europese Kaderrichtlijn Water en voor de vaststelling van de criteria voor de bescherming van drinkwaterbronnen. Het doel moet zijn de preventieve bescherming van het water in stand te houden en … Verder lezen “Persbericht van de Coalitie van het Europees Rivierenmemorandum”