Nieuws

Persbericht van de Coalitie van het Europees Rivierenmemorandum

02 december 2019

Europese Coalitie van drinkwaterleveranciers eist behoud van de Kaderrichtlijn Water en intensivering van maatregelen voor drinkwaterbescherming De coalitie pleit voor de onbeperkte voortzetting van de Europese Kaderrichtlijn Water en voor de vaststelling van de criteria voor de bescherming van drinkwaterbronnen. Het doel moet zijn de preventieve bescherming van het water in stand te houden en … Verder lezen “Persbericht van de Coalitie van het Europees Rivierenmemorandum”

IAWR presenteert een 12-punten catalogus van maatregelen voor een duurzame drinkwatervoorziening

04 oktober 2019

Naarmate de klimaatverandering voortschrijdt, wordt het steeds duidelijker dat deze gepaard gaat met een watercrisis. Daarom moet de bescherming van de resterende watervoorraden vanaf nu de hoogste prioriteit krijgen, want alleen met schoon drinkwater zal er ook een toekomst zijn voor mens, economie en milieu. De IAWR heeft omvattende maatregelen geïdentificeerd waarmee de bescherming van … Verder lezen “IAWR presenteert een 12-punten catalogus van maatregelen voor een duurzame drinkwatervoorziening”

RIWA-Rijn: Waterkwaliteit Rijn verbetert niet

02 september 2019

2018 kende een groot neerslagtekort in combinatie met een lage waterafvoer van de Rijn, zo blijkt uit het vandaag verschenen jaarrapport 2018 van RIWA-Rijn. De langdurige periode van droogte liet zien hoe kwetsbaar we zijn, met enerzijds de oprukkende verzilting vanaf de Noordzee en anderzijds de lage afvoer op de rivier waardoor concentraties van verontreinigingen … Verder lezen “RIWA-Rijn: Waterkwaliteit Rijn verbetert niet”