26 augustus 2015

Gevolgen van klimaatverandering voor de Rijn

Op 18 oktober is in Bonn de internationale Rijnministersconferentie gehouden. De Rijnministers hebben daar de balans opgemaakt van de samenwerking in het stroomgebied van de Rijn en hebben een koers uitgezet om toekomstige uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit, ecologie, hoogwaterpreventie en klimaatverandering het hoofd te bieden.Download