04 september 2020

Jaarrapport 2019 – De Rijn

Dit RIWA-Rijn jaarrapport geeft een overzicht van de waterkwaliteit van het Nederlandse deel van het Rijnstroomgebied in 2019. Daarnaast worden de recente ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening beschreven en doen we aanbevelingen voor het verder verbeteren van het proces rondom lozingsvergunningen.Download

Het eerste hoofdstuk beschrijft de parameters en hun concentraties gemeten in 2019 bij Lobith, Nieuwegein, Nieuwersluis en Andijk. De concentraties zijn vergeleken met de streefwaarden in het European River Memorandum (ERM) en ook dit jaar hebben er overschrijdingen van de streefwaarden plaatsgevonden.

 

In het tweede hoofdstuk van dit rapport kijken we terug op de recente ontwikkelingen en onze ervaringen rond het thema vergunningverlening. De drinkwaterfunctie van de rivier verdient een goede bescherming tegen lozing van schadelijke stoffen uit de industrie. Daarom wordt er in Nederland hard gewerkt aan het optimaliseren van een belangrijk instrument daartoe: de lozingsvergunning. Zonder een lozingsvergunning mogen stoffen niet geloosd worden, maar toch zijn we herhaaldelijk opgeschrikt door nieuwe stoffen in hoge concentraties. In Nederland hebben we gemerkt dat de vergunningverleningspraktijk verbetering behoefde en in 2019 zijn hiertoe belangrijke stappen gezet. Daarnaast hebben we te maken met lozingsvergunningen over de grens. We doen een voorstel hoe lozingsvergunningen internationaal beter en transparanter gemaakt kunnen worden.

 

RIWA-2020-NL-Jaarrapport 2019 De Rijn