12 september 2017

Persbericht RIWA Jaarrapport Rijn Maas 2016

Rijn en Maas - drinkwaterbron voor miljoenen huishoudens - moeten en kunnen schoner. In dit persbericht van 12 september 2017 leest u meer over de kwaliteit van de Maas en de Rijn als drinkwaterbron.Download