26 augustus 2015

Reactie op het Ontwerp Stroomgebiedbeheerplan Rijndelta 2010-2015 (SGPB)Download
Download

[embeddoc url=”http://www.riwa-rijn.org/wp-content/uploads/2015/05/163_SGBP_inspraakpunt_DenHaag_met_IAWR.pdf” viewer=”google”]

Bijlage: IAWR brief aan de IKSR.