26 augustus 2015

Rivieren nog steeds te vervuild



Download
Download

[embeddoc url=”http://www.riwa-rijn.org/wp-content/uploads/2015/09/017_Waterspiegel_4_2010.pdf” viewer=”google”]

De drinkwaterfunctie van de rivieren is onvoldoende verankerd bij de implementatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat constateren Peter Stoks (RIWA-Rijn) en Job Verheijden (RIWA-Maas).