26 augustus 2015

Jaarrapport 2005Download
Download

[embeddoc url=”http://www.riwa-rijn.org/wp-content/uploads/2015/05/140_JR_2005_nl.pdf” viewer=”google”]

Speciale hoofdstukken:
Trendanalyse van meetreeksen
Ontwikkeling kwaliteit oevergrondwater
Nitrosamines
Diglyme
Risicobeoordeling nieuwe stoffen
Kaderrichtlijn water en IAWR