26 augustus 2015

Jaarrapport 2008Download
Download

[embeddoc url=”http://www.riwa-rijn.org/wp-content/uploads/2015/05/RIWA-jaarrapport_2008_NL.pdf” viewer=”google”]

Speciale hoofdstukken:

  • Donau-, Maas-, Rijnmemorandum
  • EU Richtlijnen en drinkwater
  • Isoproturon
  • Oevergrondwaterwinning Vechterweerd