Des nouvelles

Rijncommissie: Een nieuw inzicht in laagwater op de Rijn

03 juli 2018

In de eerste helft van de vorige eeuw waren laagwaterperiodes in de Rijn veel intensiever dan in de tweede helft: de afvoeren waren lager en de gebeurtenissen hielden langer aan. De perceptie dat laagwater nu vaker voorkomt dan vroeger, klopt niet. Wat wel is toegenomen, zijn de gevolgen voor watergebruikers, zoals bijvoorbeeld scheepvaart, energieproductie, industrie … Verder lezen “Rijncommissie: Een nieuw inzicht in laagwater op de Rijn”

UBA en NGI analyseren onder REACH registreerde stoffen op PMT-criteria

27 februari 2018

Het Duitse Umwelt Bundesambt (UBA) en het Norwegian Geotechnical Institute (NGI) hebben zo’n 15.500 stoffen die zijn geregistreerd onder REACH geanalyseerd op persistentie, mobiliteit en toxiciteit. UBA had dit aangekondigd in een rapport over de bescherming van bronnen voor drinkwater dat eind 2017 verscheen (zie ook onze reactie daarop). Onder de stoffen die nader zijn bekeken bevinden zich bijvoorbeeld GenX, … Verder lezen “UBA en NGI analyseren onder REACH registreerde stoffen op PMT-criteria”

Impact van industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties op Nederlands oppervlaktewater en drinkwaterbronnen

08 februari 2018

Nederland heeft ongeveer evenveel capaciteit aan rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) als industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties (IAZI’s). Via beide komen opkomende, mogelijk schadelijke stoffen in het milieu terecht. Modellering van de oppervlaktewaterkwaliteit laat zien dat van alle 182 Nederlandse IAZI’s slechts 15 een grote invloed hebben op de kwaliteit van het water voor drinkwaterproductie, waarvan één het grootste deel van … Verder lezen “Impact van industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties op Nederlands oppervlaktewater en drinkwaterbronnen”