16e Rijnministersconferentie in Amsterdam

Op 13 februari 2020 vindt in Amsterdam de 16e Rijnministersconferentie plaats. Het is een vervolg op de conferentie van Bazel in 2013. De conferentie zal worden voorgezeten door de Nederlandse minister van Milieu, Van Nieuwenhuizen. De milieuministers van de acht Rijnoeverstaten en de Europese Unie zijn hiervoor uitgenodigd. Met het aantreden van directeur Veronica Manfredi van het Directoraat-Generaal Milieu begin dit jaar, heeft de Europese Unie het voorzitterschap van de ICBR overgenomen.

Naast het opmaken van de balans van het programma “Rijn 2020”, dat nu ten einde loopt, staan kwesties als klimaatverandering (hoogwater/laagwater), de Rijn als leefgebied (vispasseerbaarheid) en waterkwaliteit (microverontreinigingen) op de agenda. Het nieuwe programma “Rijn 2040” zal worden aangenomen, waarin de verwachtingen en doelstellingen van toekomstige activiteiten ter bescherming van dit watersysteem voor de komende 20 jaar worden geformuleerd. De IAWR heeft dit proces in de aanloop naar de Rijnministersconferentie al op de voet gevolgd. De IAWR zal de belangen van de drinkwaterbedrijven behartigen, met name met betrekking tot de waterkwaliteit en de reductie van microverontreinigingen.

bron: https://nl.iawr.org/nieuws/

Ons RIWA-Rijn persbericht n.a.v. de Rijnministersconferentie vindt u hier.

Nieuwe RIWA-Rijn publicatie: ‘Ons Rijnwater’

Het nieuwste RIWA-Rijn magazine ‘Ons Rijnwater’ is een speciale editie naar aanleiding van de Rijnministersconferentie op 13 februari 2020 in Amsterdam. Via dit magazine willen we u informeren over recente ontwikkelingen die belangrijk zijn voor drinkwaterbedrijven die de Rijn gebruiken als bron voor het produceren van drinkwater.

De drinkwaterbedrijven komen aan het woord over het belang van de Rijn, we presenteren onze partners, onze zuiveringsopgave-index en de ketenaanpak medicijnresten. Tenslotte geven we een overzicht van rivier-relevante onderwerpen en activiteiten uit het afgelopen jaar.

“Wij nodigen onze politici uit om het drinkwaterbelang in het internationale overleg nog meer te ondersteunen, vooral bij het vergroten van de bewustwording en het benadrukken van het belang van schone rivieren. Want de Rijn moet gewoon schoner. Pak die handschoen samen op, en maak concrete controleerbare afspraken voor verbetering van de waterkwaliteit van de Rijn.”

Het magazine is hier te vinden.