Persbericht van de Coalitie van het Europees Rivierenmemorandum

Europese Coalitie van drinkwaterleveranciers eist behoud van de Kaderrichtlijn Water en intensivering van maatregelen voor drinkwaterbescherming

De coalitie pleit voor de onbeperkte voortzetting van de Europese Kaderrichtlijn Water en voor de vaststelling van de criteria voor de bescherming van drinkwaterbronnen.

Het doel moet zijn de preventieve bescherming van het water in stand te houden en te versterken, zodat drinkwater ook in de toekomst met behulp van bijna-natuurlijke en duurzame behandelingsmethoden kan worden geleverd.

De coalitie vertegenwoordigt de behoefte aan schoon drinkwater van 188 miljoen inwoners uit 18 Europese landen die in de stroomgebieden van de Rijn, Donau, Elbe, Maas en Schelde wonen.

Het persbericht kan hier gedownload worden.

Het volledige document met hun standpunt is hier te downloaden in het Engels en in het Duits.

IAWR presenteert een 12-punten catalogus van maatregelen voor een duurzame drinkwatervoorziening

Naarmate de klimaatverandering voortschrijdt, wordt het steeds duidelijker dat deze gepaard gaat met een watercrisis. Daarom moet de bescherming van de resterende watervoorraden vanaf nu de hoogste prioriteit krijgen, want alleen met schoon drinkwater zal er ook een toekomst zijn voor mens, economie en milieu. De IAWR heeft omvattende maatregelen geïdentificeerd waarmee de bescherming van onze centrale middelen van bestaan kan slagen, als de uitdaging die voor ons ligt onverwijld als een haalbare kans wordt gezien.

Download het bestand met de geïdentificeerde maatregelen hier.

Bron: https://nl.iawr.org/nieuws/