UBA en NGI analyseren onder REACH registreerde stoffen op PMT-criteria

Het Duitse Umwelt Bundesambt (UBA) en het Norwegian Geotechnical Institute (NGI) hebben zo’n 15.500 stoffen die zijn geregistreerd onder REACH geanalyseerd op persistentie, mobiliteit en toxiciteit. UBA had dit aangekondigd in een rapport over de bescherming van bronnen voor drinkwater dat eind 2017 verscheen (zie ook onze reactie daarop). Onder de stoffen die nader zijn bekeken bevinden zich bijvoorbeeld GenX, pyrazool, melamine, 1,4-dioxaan en acesulfaam.

Het UBA-rapport staat hier.

Het NGI-rapport staat hier.

Impact van industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties op Nederlands oppervlaktewater en drinkwaterbronnen

Nederland heeft ongeveer evenveel capaciteit aan rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) als industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties (IAZI’s). Via beide komen opkomende, mogelijk schadelijke stoffen in het milieu terecht. Modellering van de oppervlaktewaterkwaliteit laat zien dat van alle 182 Nederlandse IAZI’s slechts 15 een grote invloed hebben op de kwaliteit van het water voor drinkwaterproductie, waarvan één het grootste deel van de invloed verklaart. Bij de betreffende IAZI’s kunnen kosteneffectief maatregelen worden genomen om emissies te beperken. Geschikte technologieën zijn daarvoor beschikbaar. Meer kennis en een betere beschikbaarheid van gegevens over industriële emissies en hun samenstelling is belangrijk voor alle watergebruikers in het stroomgebied.

KWR_2018.006_Impact_of_industrial_waste_water_treatment_plants_on_Dutch_surface_waters_and_drinking_water_sources