Publicaties

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997

Nieuwsbrief nr 12
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
Nieuwsbrief nr. 11
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
Nieuwsbrief nr. 10
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
Jaarrapport 2013
(ISBN/EAN: 978-90-6683-158-2)
> Download PDF
Speciale hoofdstukken:
 • Het belang van normen en streefwaarden
 • Europees rivierenmemorandum
 • ICBR wint belangrijke prijs
 • Aanpak microverontreiniging komt stap voor stap dichterbij
Jahresbericht 2013 Der Rhein
(ISBN/EAN: 978-90-6683-159-9)
> Download PDF
Sonderkapitel:
 • Die Bedeutung von Normen und Zielwerten
 • Europäisches Fließgewässermemorandum
 • IKSR gewinnt einen wichtigen Preis
 • Die 15. Rheinministerkonferenz:
  Strategie Mikroverunreinigungen rückt Schritt für Schritt näher
Toxicologische evaluatie van organische microverontreinigingen in de Rijn bij Lobith aangetroffen in 2010 en 2011
(ISBN/EAN: 978-90-6683-157-5)
> Download PDF
Nieuwsbrief nr. 9
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
Imputeren van ontbrekende waarden in RIWA-base
(ISBN/EAN: 978-90-6683-156-8)
> Download PDF
Nieuwsbrief nr. 8
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
Nieuwsbrief nr. 7
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
IAWR Memorandum 2013
(ISBN/EAN: Nicht anwendbar)
> Download PDF
Europäisches Fließgewässermemorandum zur qualitativen Sicherung der Trinkwassergewinnung
IAWR Memorandum 2013
(ISBN/EAN: Not applicable)
> Download PDF
Memorandum regarding the protection of European rivers and watercourses in order to protect the provision of drinking water
MRI contrast media
(ISBN/EAN: 978-90-6683-155-1)
> Download PDF
Magnetic Resonance Imaging (MRI) contrast media in het aquatisch milieu
Nieuwsbrief nr. 6
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
Analyserapport Antibiotica Screening Rijn (2012)
(ISBN/EAN: 978-90-6683-154-4)
> Download PDF
Nieuwsbrief nr. 5
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
Nieuwsbrief nr. 4
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
RIWA - Jaarrapport 2012 De Rijn
(ISBN/EAN: 978-90-6683-152-0)
> Download PDF
Speciale hoofdstukken:
 • Nanodeeltjes en de watersector
RIWA - Jahresbericht 2012 Der Rhein
(ISBN/EAN: 978-90-6683-153-7)
> Download PDF
Sonderkapitel:
 • Nanotechnologie und der Wassersektor
Nieuwsbrief nr. 3
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
RIWA - Jaarrapport 2011
(ISBN/EAN: 978-90-6683-148-3 )
> Download PDF
Speciale hoofdstukken:
 • Waarschuwings- en Alarmplan Rijn – Systeembeschrijving
 • Waarschuwings- en Alarmplan Rijn – de praktijk
 • Behandeling met biociden in de kerncentrale van Leibstadt (Zwitserland)
 • Kunstmatige zoetstoffen – hulpstoffen voor levensmiddelen, markeringsstoffen voor afvalwater en precursors van bijproducten bij ozonatie
Evaluatie van hormonale activiteit gemeten in de Rijn bij Lobith (2010-2011)
(ISBN/EAN: 978-90-6683-151-3)
> Download PDF
Evaluatie van de brede screening van stoffen in de Rijn bij Lobith (2010-2011)
(ISBN/EAN: 978-90-6683-150-6)
> Download PDF
RIWA - Jahresbericht 2011 Der Rhein
(ISBN/EAN: 978-90-6683-149-0)
> Download PDF
Sonderkapitel:
 • Der Warn- und Alarmplan Rhein – Konzept
 • Der Warn- und Alarmplan Rhein – Umsetzung über die Alarmüberwachung
 • Biozidbehandlung im Kernkraftwerk Leibstadt (Schweiz)
 • Künstliche Süßstoffe − Lebensmittel- zusatzstoffe, Abwassermarkierungsstoffe und Vorläuferverbindungen von Nebenprodukten bei der Ozonung
Nieuwsbrief nr. 2
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
Nieuwsbrief nr. 1
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
30 jaar RIWA-base
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
Details van het gegevensbeheer 1.0
Position of the International Association of Waterworks in the Rhine river basin (IAWR)
(ISBN/EAN: Not applicable)
> Download PDF
Concerning the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2000/60/EC and 2008/105/EC as regards priority substances in the field of water policy (EQSD in short) [COM(2011) 876 final
60e anniversaire de la RIWA - Une histoire sans fin?
(ISBN/EAN: Pas applicable)
> Download PDF
60e anniversaire de la RIWA
Association de sociétés d’eau de rivière
Onderzoek naar genotoxische effecten in de Amerikaanse hondsvis (Umbra pygmaea)
(ISBN/EAN: 978-90-6683-146-9)
> Download PDF
60 Jaar RIWA - Een oneindige geschiedenis
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
60 Jaar RIWA Vereniging van Rivierwaterbedrijven
RIWA - Jahresbericht 2010 Der Rhein
(ISBN/EAN: Nicht anwendbar)
> Download PDF
RIWA - Jaarrapport 2010
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
Hospital-associated Enterococcus faecium in the water chain
(ISBN/EAN: Not applicable)
> Download PDF
Emerging contaminants in surface waters
(ISBN/EAN: Not applicable)
> Download PDF
Journal of Integrative Environmental Sciences

Emerging contaminants in surface waters and their relevance for the production of drinking water in Europe - Corine J. Houtman
Estimating missing values in time series
(ISBN/EAN: 9789066831421)
> Download PDF
RIWA - Jahresbericht 2009 Der Rhein
(ISBN/EAN: 978-90-6683-141-4)
> Download PDF
Sonderkapitel:
 • Fehlende Messwerte in Zeitreihen
 • Chloridbelastung
 • Pflanzenschutzmittel und Trinkwasser
 • Trinkwasser in Flussgebietsbewirtschaftungspläne
RIWA - Jaarrapport 2009 De Rijn
(ISBN/EAN: 978-90-6683-140-7)
> Download PDF
Speciale hoofdstukken:
 • Ontbrekende waarden in tijdreeksen
 • Chloridebelasting
 • Gewasbeschermingsmiddelen en drinkwater
 • Drinkwater in Stroomgebiedbeheersplannen
AKTIONSBÜNDNIS WASSER / WATER ALLIANCE No 4
(ISBN/EAN: Not applicable)
> Download PDF
Comments on the technical guidance for deriving environmental quality standards
AKTIONSBÜNDNIS WASSER / WATER ALLIANCE No 4
(ISBN/EAN: Nicht anwendbar)
> Download PDF
Briefing note zum Technical guidance for deriving environmental quality standards
RIWA - 30 Jaar Rijnwater; Deel 2 - Organische parameters
(ISBN/EAN: 978-90-6683-139-1)
> Download PDF
Temporal and spatial trends of pharmaceuticals in the Rhine
(ISBN/EAN: 978-90-6683-138-4)
> Download PDF
RIWA - Schrijven aan het Inspraakpunt
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
RIWA - Schrijven aan het Inspraakpunt Ontwerp- Beheer- en  Ontwikkelplan voor de Rijkswateren. Inzake de RIWA reactie op Ontwerp- Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren.
AKTIONSBÜNDNIS WASSER / WATER ALLIANCE No 3
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
Antworten auf die Herausforderungen von Wasserknappheit und Dürre in der Europäischen Union
RIWA - 30 Jaar Rijnwater; Deel 1 - Algemene parameters
(ISBN/EAN: 978-90-6683-133-9)
> Download PDF
Reactie op het Ontwerp Stroomgebiedbeheerplan Rijndelta 2010-2015 (SGPB)
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
Bijlage: IAWR brief aan de IKSR.
Historische en toekomstige ontwikkelingen chloridebelasting in het traject Lobith tot Andijk
(ISBN/EAN: 978-90-6683-134-6)
> Download PDF
Temporal variation in multiple hormonal activities of surface waters located in the Dutch part of the Rhine basin
(ISBN/EAN: 978-90-6683-135-3)
> Download PDF
RIWA - Jahresbericht 2008, Der Rhein
(ISBN/EAN: 978-90-6683-137-7)
> Download PDF
Sonderkapitel:
 • Donau-, Maas-, Rheinmemorandum
 • EU Richtlinien und Trinkwasser
 • Isoproturon
 • Ufergrundwasserentnahme Vechterweerd
RIWA - Jaarrapport 2008, De Rijn
(ISBN/EAN: 978-90-6683-136-0)
> Download PDF
Speciale hoofdstukken:
 • Donau-, Maas-, Rijnmemorandum
 • EU Richtlijnen en drinkwater
 • Isoproturon
 • Oevergrondwaterwinning Vechterweerd
IAWR - Workshop over de aanwezigheid van MTBE / ETBE in de Rijn
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
AKTIONSBÜNDNIS WASSER / WATER ALLIANCE No 1
(ISBN/EAN: Nicht anwendbar)
> Download PDF
Schrijven aan de leden van het Europees Parlement inzake de 2e lezing van de KRW-Dochterrichtlijn Prioritaire Stoffen. Duits.
AKTIONSBÜNDNIS WASSER / WATER ALLIANCE No 1
(ISBN/EAN: Not applicable)
> Download PDF
Schrijven aan de leden van het Europees Parlement inzake de 2e lezing van de KRW-Dochterrichtlijn Prioritaire Stoffen. Engels.
RIWA - RIVM Probleemstoffen bij de drinkwaterbereiding
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
Aktuelle und zukünftige Entwicklung der Belastung mit Chlorid im Rheineinzugsgebiet
(ISBN/EAN: Nicht anwendbar)
> Download PDF
Met een samenvatting in het Nederlands.
RIWA - Jahresbericht 2007, Der Rhein
(ISBN/EAN: 978-90-6683-132-2)
> Download PDF
Sonderkapitel:
 • Rheinministerkonferenz
 • MTBE
 • Arzneimittel
RIWA - Jaarrapport 2007, De Rijn
(ISBN/EAN: 978-90-6683-131-5)
> Download PDF
Speciale hoofdstukken:
 • Rijnministerconferentie
 • MTBE
 • Geneesmiddelen
RIWA - Schrijven aan het ministerie VROM
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
RIWA - Schrijven aan het ministerie VROM. Inzake de RIWA reactie op het Ontwerp Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (BKMW).
AKTIONSBÜNDNIS WASSER / WATER ALLIANCE No 2
(ISBN/EAN: Nicht anwendbar)
> Download PDF
Gemeinsame Agrarpolitik: Enge Verknüpfung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie mit dem Cross-Compliance-System.
IAWR - Donau- Maas- en Rijn Memorandum 2008
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
English - Deutsch - Francais - Nederlands
Oestrogene activiteit in oppervlaktewater van de Rijn
(ISBN/EAN: 978-90-6683-123-0)
> Download PDF
Influences of sewage treatment plant effluents on the occurrence of emerging waterborne pathogens in surface water
(ISBN/EAN: 978-90-6683-125-4)
> Download PDF
Municipal Waste Water Treatment Plant (WWTP) Effluents a Concise Overview of the Occurrence of Organic Substances
(ISBN/EAN: 978-90-6683-124-7)
> Download PDF
Genotoxic effects in the Eastern mudminnow
(ISBN/EAN: Not applicable)
> Download PDF
RIWA - Jahresbericht 2006, Der Rhein
(ISBN/EAN: 978-90-6683-124-7)
> Download PDF
Sonderkapitel:
 • Toxikologische Evaluierung organischer Mikroverunreinigungen
 • BTO: gemeinsames Forschungsprogramm
 • 20 Jahre nach Sandoz
 • RIWA-RIZA Vereinbarung bez. Messdaten
RIWA - Jaarrapport 2006, De Rijn
(ISBN/EAN: 978-90-6683-124-7)
> Download PDF
Speciale hoofdstukken:
 • Toxicologische evaluatie organische microverontreinigingen
 • BTO: collectief onderzoeksprogramma
 • 20 jaar na Sandoz
 • RIWA-RIZA overeenkomst inzake meetgegevens
Toxicologische evaluatie van nieuw aangetroffen stoffen in Rijnwater (2004 - 2005)
(ISBN/EAN: 978-90-6683-128-5)
> Download PDF
Perfluoroalkylcarboxylates and - sulfonates. Emerging Contaminants for Drinking Water Supplies?
(ISBN/EAN: 90-6683-116-2)
> Download PDF
Thyroid hormone-like activity. Biosensor screening of surface water.
(ISBN/EAN: 90-6683-119-7)
> Download PDF
RIWA - Jahresbericht 2005, Der Rhein
(ISBN/EAN: 90-6683-118-9)
> Download PDF
Sonderkapitel:
 • Trendanalyse von Messreihen
 • Entwicklung der Ufergrundwasserqualität
 • Nitrosamine
 • Diglyme
 • Risikobeurteilung neuer Stoffe
 • Wasserrahmenrichtlinie und IAWR
RIWA - Jaarrapport 2005, De Rijn
(ISBN/EAN: 90-6683-117-0)
> Download PDF
Speciale hoofdstukken:
 • Trendanalyse van meetreeksen
 • Ontwikkeling kwaliteit oevergrondwater
 • Nitrosamines
 • Diglyme
 • Risicobeoordeling nieuwe stoffen
 • Kaderrichtlijn water en IAWR
Relevance of the assessment of thryroidal activity in the (water) environment: A deskresearch.
(ISBN/EAN: 90-6683-120-0)
> Download PDF
RIZA Bestrijdingsmiddelenscreening in de rijkswateren. Honderden bestrijdingsmiddelen in 2005.
(ISBN/EAN: 90-3691-355-1)
> Download PDF
GC/MS screening van RWZI-effluenten
(ISBN/EAN: 90-6683-122-7)
> Download PDF
IAWR - Grondwater memorandum 2005
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
Rijn-Alarmmodel bij gestuwde Nederrijn-Lek. Evaluatie waterbalans en stoftransport.
(ISBN/EAN: 90-6683-113-8)
> Download PDF
Samenwerken aan waterkwaliteit. Het belang van schoon rivierwater.
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
Viruses in the Rhine and source waters for drinking water production
(ISBN/EAN: 90-6683-000-x)
> Download PDF
RIWA - Jahresbericht 2004, Der Rhein
(ISBN/EAN: 90-6683-1154)
> Download PDF
Sonderkapitel:
 • Qualitätsbeurteilung durch statistische Analyse
 • WRRL lässt viel zu wünschen übrig
 • Hormonell wirksame Stoffe
 • Zusammenarbeit mit Indonesien
RIWA - Jaarrapport 2004, De Rijn
(ISBN/EAN: 90-6683-1146)
> Download PDF
Speciale hoofdstukken:
 • Kwaliteitsbeoordeling via statistische analyse
 • KRW laat veel te wensen over
 • Hormoonverstoorders
 • Samenwerking met Indonesië
IAWR - Position Statement of the International Association of Waterworks in the Rhine catchment area
(ISBN/EAN: Not applicable)
> Download PDF
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on environmental quality standards and pollution control in the field of water policy and amending Directive 2000/60/EC (list of priority substances)
IAWR - Stellungnahme der IAWR Internationalen Arbeitsgemeinschaft
(ISBN/EAN: Nicht anwendbar)
> Download PDF
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on environmental quality standards and pollution control in the field of water policy and amending Directive 2000/60/EC (list of priority substances)
IAWR - Standpuntverklaring van de Internationale Arbeitsgemeinschaft
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on environmental quality standards and pollution control in the field of water policy and amending Directive 2000/60/EC (list of priority substances)
Gezamenlijke slotverklaring, Wenen 2005
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
EU - Kader Richtlijn Water EU - Wasserrahmenrichtlinie EU - Water framework directive DCE - Directive cadre sur l'eau
RIWA - Jahresbericht 2001 - 2002, Der Rhein.
(ISBN/EAN: 90-6683-107-3)
> Download PDF
 1. Die Organisationsstruktur der RIWA
 2. Die Qualität des Rheinwassers in den Jahren 2001 und 2002
 3. Internationaler Warn und Alarmdienst Rhein
 4. Schädlingsbekämpfungsmittel im Rhein: eine ständige Quelle der Sorge
The occurence of toxic cyanobacteria in some Dutch surface waters used for the production of drinking water.
(ISBN/EAN: Not applicable)
> Download PDF

IAWR - Vision 2020
(ISBN/EAN: Nicht anwendbar)
> Download PDF
Trends van Prioritaire stoffen over de periode 1977 - 2002
(ISBN/EAN: 90-6683-111-1)
> Download PDF

Toxicologische evaluatie van organische microverontreinigingen 1998 - 2002
(ISBN/EAN: 90-6683-112-x)
> Download PDF
RIWA - Jahresbericht 2003, Der Rhein
(ISBN/EAN: 90-6683-1103)
> Download PDF
Sonderkapitel:
 • Datenverarbeitung mit RIWAbase
 • Neue Bedrohungen
 • IKSR
 • MTBE
 • Niedrigwasser 2003
RIWA - Jaarrapport 2003, De Rijn
(ISBN/EAN: 90-6683-109-x)
> Download PDF
Speciale hoofdstukken:
 • Gegevensverwerking met RIWAbase
 • Nieuwe bedreigingen
 • ICBR
 • MTBE
 • Laagwater 2003
Appellation contrôlée ... Les eaux de rivière. L'importance d'eaux de surface propres aux Pays-Bas
(ISBN/EAN: Pas applicable)
> Download PDF
Helder, schoon ... Rivierwater. Het belang van schoon oppervlaktewater in Nederland
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
Rheinheitsgebot ... auch für Flusse! Die bedeutung sauberer Oberflächengewässer für die Niederlande
(ISBN/EAN: Nicht anwendbar)
> Download PDF
IAWR - Rapporte 2. Phytoplanktonpigmente im Rhein und in verschiedenen Seen seines Einzuggebietes
(ISBN/EAN: 90-70671-29-8)
> Download PDF
Evaluation of the Ames TA98, Umu and Comet assay for quality monitoring of surface water
(ISBN/EAN: 90-6683-102-2)
> Download PDF

RIWA - Jaarverslag 2001- 2002, de Rijn
(ISBN/EAN: 90-6683-103-0)
> Download PDF
IAWR - Rijn Memorandum 2003
(ISBN/EAN: 90-70671-30-1)
> Download PDF
English - Deutsch - Francais - Nederlands
Detecteren invloed gewijzigd spuibeheer met statistisch model chloride-gehalte Andijk
(ISBN/EAN: 90-6683-112-x)
> Download PDF
Klimaatinvloeden op de kwaliteit van het Rijnwater
(ISBN/EAN: 90-6683-105-7)
> Download PDF
Pharmaceutical Residues in Waters in the Netherlands
(ISBN/EAN: 90-6683-106-5)
> Download PDF
RIWA - Jaarverslag 1999-2000; deel A: de Rijn.
(ISBN/EAN: 90-6683-094-8)
> Download PDF
RIWA - Jahresbericht 1999-2000, Teil A: der Rhein
(ISBN/EAN: 90-6683-096-4)
> Download PDF
Environmental effects of human pharmaceuticals; The presence and risks
(ISBN/EAN: 90-3695-391-x)
> Download PDF
RIWA - Annual report 1999-2000 Part D: The Rhine and the Scheldt
(ISBN/EAN: 90-6683-100-6)
> Download PDF
The struggle for fresh water; the salt pollution of the Rhine.
(ISBN/EAN: 90-6683-101-4)
> Download PDF
Flyer with general information
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
Poster van de drie stroomgebieden van Rijn, Maas en Schelde
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
Cryptosporidium en Giardia
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
Milieu-effecten van humane geneesmiddelen
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
IAWR - 16. Arbeitstagung 11.- 12. Mai 2000 , Stuttgart -- "Die Trinkwasserversorgung auf dem Weg ins 3. Jahrtausend"
(ISBN/EAN: Nicht anwendbar)
> Download PDF

Biological tests, a suitable instrument for the quality control of surface water?
(ISBN/EAN: Not applicable)
> Download PDF
Source and environmental fate of natural oestrogens
(ISBN/EAN: Not applicable)
> Download PDF
Ontwikkeling en toepassing van selectiecriteria
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
RIWA / VEWIN / Kiwa - Inventory on the presence of pharmaceuticals in Dutch water
(ISBN/EAN: Not applicable)
> Download PDF
Endocrine disrupting compounds in the Rhine and Meuse basin – Occurrence in surface, process and drinking water
(ISBN/EAN: Not applicable)
> Download PDF
Survey document - Biocides
(ISBN/EAN: Not applicable)
> Download PDF
Survey document - Fragrance ingredients
(ISBN/EAN: Not applicable)
> Download PDF
Survey document - Polar Aromatic Sulfonates and Their Relevance to Waterworks
(ISBN/EAN: Not applicable)
> Download PDF
Organische microverontreinigingen in Rijn en Maas - Monitoring met HPLC UV-fingerprint - Nov 1999
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
Organic micropollutants in Rhine and Meuse - Monitoring with HPLC UV-fingerprint - Nov 1999
(ISBN/EAN: Not applicable)
> Download PDF
Xeno-oestrogenen en drinkwater(bronnen)
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
Survey document - Biociden
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
Stofstudie - Geneesmiddelen in oppervlaktewater
(ISBN/EAN: Niet van toepassing)
> Download PDF
The Toxicological and Ecological Study of the Rhine River in 1994
(ISBN/EAN: Not applicable)
> Download PDF

Onderzoeksrapporten van RIWA-Rijn zijn altijd gratis te raadplegen/downloaden via de keuze Publicaties op onze website. Heeft u liever een gedrukt exemplaar? Met ingang van 2013, kunt u deze bestellen via riwa@riwa.org onder vermelding van ISBN nummer en uw adresgegevens.

Nadat het bedrag van uw POD (Printing On Demand) bestelling is overgemaakt, naar bankrekening NL24INGB0671214950 t.n.v. “PWN inzake RIWA”, onder vermelding van "RIWA drukkosten" wordt het rapport naar u verzonden.